Intercity Logo
Πληροφορίες: 8000 77 89
Κανονισμοί Εισιτηρίων

Χάρτης - Τοποθεσία

Click to view on a bigger map
Για περισσότερες πληροφορίες
παρακαλώ επικοινωνήστε
μαζί μας:


Κιλκής 4
Μέγαρο Κύζη
Διαμ. 101
Τ.Θ 40172
6015 Λάρνακα

Δωρεάν κλήση: 8000 77 89
 
Τηλ: +357 24 643493
Φαξ: +357 24 643492
 

Κανονισμοί Εισιτηρίων

 


 
ΦΟΙΤΗΤΙΚΑ ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ


Για αγορά φοιτητικού εισιτηρίου ο φοιτητής θα πρέπει να προσκομίζει έγκυρη φοιτητική κάρτα.

Οποιοδήποτε άλλο έντυπο δεν θα γίνεται αποδεκτό.
 
Για τους φοιτητές δίνετε 50% έκπτωση πάνω στις τιμές των κανονικών εισιτηρίων με την υπόδειξη της ανάλογης κάρτας.


Πότε μια φοιτητική κάρτα θεωρείται έγκυρη;

Έγκυρη θεωρείται η φοιτητική κάρτα η οποία συμπεριλαμβάνει τα πιο κάτω:

            - πρόσφατη φωτογραφία κατόχου.

            - όνομα Πανεπιστημίου ή Κολλεγίου που την έχει εκδώσει.

            - ημερομηνία έναρξης και λήξης του τρέχοντος ακαδημαϊκού έτους (π.χ. 2016-2017).


Φοιτητικό εισιτήριο δικαιούνται να αγοράζουν:

  Με νέα γνωστοποίηση από το Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων σας ενημερώνουμε ότι δικαιούχοι για μειωμένα κόμιστρα για όλες τις κατηγορίες διαδρομών (50%) θα είναι οι φοιτητές  που φέρουν και προσκομίζουν την ταυτότητα των ακόλουθων αναγνωρισμένων Πανεπιστημίων της Κύπρου:
 

 1. Πανεπιστήμιο Κύπρου
 2. Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου
 3. Ανοικτό πανεπιστήμιο Κύπρου
 4. Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου
 5. Πανεπιστήμιο Frederick
 6. Πανεπιστήμιο Νεάπολης
 7. University of Central Lancashire – Cyprus  (U.C.L.AN)
 8. Πανεπιστήμιο Λευκωσίας
 
Οι υπόλοιποι φοιτητές θα πρέπει να απευθύνονται στον Οργανισμό Νεολαίας Κύπρου (ΟΝΕΚ) ο οποίος είναι ο υπεύθυνος φορέας για την έκδοση της Ευρωπαϊκής Κάρτας Νέων για φοιτητές (Student Card). Η  Ευρωπαϊκή Κάρτα Νέων για φοιτητές θα εκδίδεται σε φοιτητές που φοιτούν σε σχολές Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης της Κύπρου οι οποίες είναι αναγνωρισμένες από το ΣΕΚΑΠ (όπως αναφέρεται στο Link του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμούhttp://www.moec.gov.cy/sekap/pdf/evaluation_town.pdf). Σημειώνεται ότι, θα πρέπει να γίνονται αποδεκτές όλες οι Ευρωπαϊκές Κάρτες Νέων ανεξάρτητα από τη χώρα στην οποία έχουν εκδοθεί.
 
 
Πατήστε εδώ για να δείτε τις κάρτες που γίνονται αποδεκτές <<<<
 
 
 
 
ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ: 
 
 
Δεν καταβάλλεται κόμιστρο για:

 1. παιδιά κάτω των έξι (6) ετών, ανεξαρτήτως υπηκοότητας.
 
 1. Στρατιώτες και Συμβασιούχους Οπλίτες (ΣΥΟΠ) - όταν δείξουν στρατιωτική ταυτότητα. Όταν έχουν να εκπληρώσουν εναλλακτική θητεία, οφείλουν να προσκομίζουν βεβαίωση από το φορέα στον οποίο υπηρετούν πάνω στην οποία να αναφέρεται και η ημερομηνία τερματισμού της.

   
 2. Χαμηλοσυνταξιούχοι, επιδεικνύοντας κάρτα Δικαιούχου Επιδόματος Χαμηλοσυνταξιούχου

  Μπορείτε να δείτε την κάρτα πατώντας εδώ<<<
 
Καταβάλλεται έκπτωση 50% για:


 1. Φοιτητές οι οποίοι είναι κάτοχοι:
   
 1. Έγκυρης φοιτητικής κάρτας μεταξύ των καρτών των 7 αναγραφόμενων πανεπιστημίων (Γίνεται αναλυτική επεξήγηση στο παράρτημα με τίτλο «Φοιτητικό εισιτήριο δικαιούνται να αγοράζουν..)
   
 2. Ευρωπαϊκής φοιτητικής κάρτας (Student Card) από το Οργανισμό Νεολαίας Κύπρου.  

  Η έκπτωση ισχύει μέχρι την ημερομηνία λήξεως των καρτών, η οποία θα πρέπει να αναγράφεται υποχρεωτικά στις κάρτες. Εφόσον η κάρτα δεν αναγράφει ακριβή ημερομηνία λήξεως, η έκπτωση ισχύει έως το τέλος Ιουνίου του έτους λήξης της κάρτας.

 
 1. Παιδιά άνω των 6 ετών κι κάτω των 18 ετών, όταν δείξουν έγκυρη μαθητική κάρτα με φωτογραφία ή πολιτική ταυτότητα ανεξαρτήτως χώρα προέλευσης. (βεβαιώσεις δεν είναι αποδεκτές)

  Για την αγορά του μαθητικού κομίστρου είναι υποχρεωτική η παρουσίαση στον οδηγό λεωφορείου της μαθητικής ταυτότητας. Μαθητές
  οι οποίοι προμηθεύονται το μηνιαίο μαθητικό κόμιστρο, είναι υποχρεωμένοι να το παρουσιάζουν στον οδηγό κατά την επιβίβαση τους
  τόσο στις ειδικές σχολικές διαδρομές όσο και στις τακτικές γραμμές. Η απώλεια ή η φθορά του εισιτηρίου επιβαρύνει το μαθητή με την
  έκδοση νέου εισιτηρίου. Για την αγορά εισιτηρίων μειωμένου κόμιστρου, απαιτείται η παρουσίαση στον οδηγό λεωφορείου της
  μαθητικής ή της πολιτικής ταυτότητας. Μαθητές μικρότερων τάξεων της Γ΄ Λυκείου , μπορούν να προμηθεύονται το μαθητικό εισιτήριο
  και το καλοκαίρι. Μαθητές της Γ΄ Λυκείου, δε δικαιούνται να προμηθεύονται το μαθητικό εισιτήριο των €10 μετά το πέρας της σχολικής
  χρονιάς (Ιούνιος), αλλά δικαιούνται έκπτωση 50% στις τιμές των κομίστρων με την παρουσίαση της πολιτικής τους ταυτότητας, εφόσον
  δεν έχουν ξεπεράσει τα 18 έτη. Μαθητές ιδιωτικών σχολείων ηλικίας άνω των 18 ετών, δικαιούνται να αγοράσουν το μαθητικό εισιτήριο
  όπως επίσης το μειωμένο κόμιστρο μόνο με την επίδειξη της μαθητικής τους ταυτότητας.


   
 2. Συνταξιούχοι κάτοχοι Κυπριακής Κοινωνικής κάρτας(μπλε)

   
 3. ΚΑΤΟΧΟΥΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΑΡΤΑΣ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ, επιδεικνύοντας την έγκυρη Ευρωπαϊκή Κάρτα Αναπηρίας τους στον οδηγό.
  Μπορείτε να δείτε την ταυτότητα πατώντας εδώ<<<
   
 4. ΣΥΝΟΔΟ ΑΤΟΜΟΥ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ, μόνο στις περιπτώσεις που η Ευρωπαϊκή Κάρτα Αναπηρίας του ατόμου φέρει την σήμανση "Α" (Assistant).
Σε περίπτωση ελέγχου θα καταβάλλεται επιτόπου πρόστιμο σε επιβάτες που δεν θα έχουν στην κατοχή τους έγκυρο εισιτήριο.
 

 
ΤΑ ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ ΜΑΣ ΣΦΡΑΓΙΖΟΝΤΑΙ ΩΣ ΑΚΟΛΟΥΘΩΣ:
 
Υποθέτουμε ότι σήμερα είναι Δευτέρα 15/05/16.

 

 • Σε όλα τα Μονής διαδρομής εισιτήρια (Κανονικά και Φοιτητικά) υπάρχει σφραγίδα της ημερομηνίας λήξης του εισιτηρίου ( για παράδειγμα: 15/05/2016 ).
(για παράδειγμα: αν το εισιτήριο εκδοθεί στις 15-05-2016, ισχύει μόνο για μια διαδρομή).
 

 • Σε όλα τα Ημερήσια εισιτήρια (Κανονικά και Φοιτητικά) υπάρχει σφραγίδα της ημερομηνίας λήξης του εισιτηρίου ( για παράδειγμα: 15/05/2016 ).
(για παράδειγμα: αν το εισιτήριο εκδοθεί στις 15-05-2016, ισχύει μέχρι τα μεσάνυχτα της ίδιας μέρας).
 

 • Σε όλα τα Εφταήμερα εισιτήρια (Κανονικά και Φοιτητικά) υπάρχει σφραγίδα της ημερομηνίας λήξης του εισιτηρίου ( για παράδειγμα: 21/05/2016 ).
Τα εφταήμερα εισιτήρια ισχύουν για εφτά συνεχόμενες μέρες (για παράδειγμα: αν το εισιτήριο αγοραστεί Δευτέρα , ισχύει μέχρι την Κυριακή τα μεσάνυχτα)
 

 • Σε όλα τα Μηνιαία εισιτήρια (Κανονικά και Φοιτητικά) υπάρχει σφραγίδα της ημερομηνίας λήξης του εισιτηρίου ( για παράδειγμα: 14/06/2016 ).
Τα μηνιαία εισιτήρια ισχύουν για 1 μήνα. (για παράδειγμα: αν το εισιτήριο εκδοθεί στις 15-05-2016, ισχύει μέχρι τις 14-06-16 τα μεσάνυχτα του επόμενου μήνα).
 

 • Σε όλα τα Ετήσια εισιτήρια (Κανονικά και Φοιτητικά) υπάρχει σφραγίδα της ημερομηνίας λήξης του εισιτηρίου ( για παράδειγμα: 14/05/2017 ).
Τα ετήσια εισιτήρια ισχύουν για 365 μέρες.  ( για παράδειγμα : αν το εισιτήριο εκδοθεί στις 15/05/2016 ισχύει  μέχρι τις 14/05/2017 τα μεσάνυχτα του επόμενου χρόνου.
Ταξιδεύετε πολύ στην Κύπρο; Γιατί δεν δοκιμάζετε τα μηνιαία ή ετήσια εισιτήρια μας!  
 
  Επιλογές
 


 
Κιλκίς 4, Μέγαρο Κίζη,
Διαμ.101, Τ.Θ 40172,
    6301 Λάρνακα
     
 
Δωρεάν Κλήση: 8000 77 89
Τηλ: +357 24 643493
     
  Φαξ:+357 24 643492

 

Copyright © 2014 www.intercity-buses.com    All rights reserved.   Design by: LightBlack
Terms of Use | Privacy Policy